skip to Main Content

Här hittar ni allt möjligt ”bra att ha”-material för Linköpings Guider. Materialet grupperas under olika rubriker för att bli lätthittade för ögat. Följ länkarna för att öppna respektive sida/pdf. Kortfattad info kan läggas direkt under respektive rubrik istället för att vara separat undersida.

Till webbred: Tänk på att webbsidor är mycket lättare och snabbare att se i mobilen än pdf:er. Därför, gör gärna webbsida av innehållet istf att bara lägga upp pdf. Pdf:en kan vara med som bilaga på webbsidan så att de som vill kan ladda hem pdf:en.  Rubrikerna nedan kan ha länk på sig, eller kan vara rubrik för kortare text som följer nedanför. Tänk på att alla undersidor du skapar ska ha denna sida ”interna dokument” som Överordnad sida (se högerkolumnen), så att de automatiskt blir osynliga för allmänheten, och hamnar rätt i länkstrukturen. Enda undantaget är de ev. sidor som skapas som undersidor till Arkiv, de ska ha Arkiv som överordnad.

 

Arvoden

Det rekommenderade arvodet för 2018 är …  (eller gör egen undersida för detta om det är längre text).

Avbokningsregler

Datum, viktiga att ha koll på  (stad och förening)

Grafiskt material inkl. logo

Medlemsmatrikel

Länklista för kunskapsläsning

  • här kanske ni vill ha undersidor per plats/ämne om länksidan börjar bli toklång – men scrolla är ofta snabbare än att öppna nya sidor.

Protokoll styrelsemöten

Protokoll årsmöten m.fl. dokument

Riktlinjer för föreningens guider

Stadgar

Styrelsen kontaktdetaljer

Årsmöten: Protokoll, verksamhetsberättelser m.fl. dok.

Arkiv

För äldre material från gångna år, som inte passar in på någon av rubrikerna ovan.

 

 

Back To Top